Ingatlan ügyletek

__________________________________________

Az Iroda specialitása, referenciánk e téren páratlan. Ügyfélkörünk jelentős része ingatlanügyek miatt keres fel bennünket, az egyedi és különösen színvonalas szakmai hozzáértés, tapasztalat és az ismert minőségi szolgáltatás okán. Palettánkon adásvételek, bérleti szerződések, jelzálogjogot- illetve vételi jogot alapító szerződések, vagy akár társasházi alapító okiratok elkészítése, módosítása szerepel, valamint a tanácsadás és jogi képviselet ingatlanjogi, peres ügyekben. Közös tulajdonban álló ingatlanokkal kapcsolatos jogviták rendezése, Haszonélvezeti jog, özvegyi jog, használat joga, illetve hagyatéki ügyek, öröklés és birtokjogi kérdések kapcsán teljeskörű jogi szolgáltatás, okiratszerkesztés, képviselet.


Polgári- és büntető peres eljárások
__________________________________________

Évtizednyi tapasztalat a bírósági eljárásokban, ügycsoporttól szinte függetlenül. Polgári ügyekben elsősorban a biztosítási, kártérítési és követelésbehajtási, valamint a szerződéses kapcsolatokban kialakult jogviták alkotják profilunkat, büntetőügyekben pedig inkább a vagyon elleni és az ún. gazdasági bűncselekmények vonatkozásában látunk el büntető peres képviseletet. Egyedi megbízás alapján speciális ügyekben is eljárunk.


Társasági jog

__________________________________________

Gazdálkodó szervezetek (korlátolt felelősségű társaság, betéti társaság, közkereseti társaság, részvénytársaság, társadalmi szervezetek pl. alapítvány, egyesület, stb.) alapítása, módosítása, megszuntetése, tevékenységének, muködési struktúrájának és szerződésállományának ki- és átdolgozása. Folyamatos és egyedi igényeket is kielégítő jogi szolgáltatást ajánlunk gazdasági társaságok üzletmenetének elősegítése és jogi hátterének biztosításához.


Gazdasági jog

__________________________________________

Jellemzően tanácsadás, okiratszerkesztés illetve jogi képviselet ellátása a gazdálkodó szervezetek mindennapi üzleti, kereskedelmi működéséhez. A hatályos gazdasági jogi szabályozás rendelkezéseinek megfelelő komplex jogi közreműködés ügyfeleink igényeinek megfelelően az elérni kívánt piaci pozíció megszerzéséhez.

Munkajog


__________________________________________

Az aktuális szabályok ismertetésén alapuló színvonalas munkajogi tanácsadás, munkaszerződések és a kapcsolódó dokumentáció elkészítése, munkaügyi jogvitákban peres képviselet ellátása bíróságok és más hatóságok előtt. Amit ajánlunk a munkáltatóknak: profiljukhoz igazodó és egyedi feltételrendszeren alapuló szerződésrendszer kidolgozása, munkavállalóknak pedig: garanciákat és biztonságot nyújtó okirati háttér kidolgozása.

Családjogi tanácsadás- és képviselet

__________________________________________

Irodánk jelentős kapacitásokat fordít a bontóperes, gyermekvédelmi, és egyéb, házassággal, családdal kapcsolatos ügyek intézésére. Legyen az ügy a válással, gyermekelhelyezéssel, vagy kapcsolattartással, házassági szerződéssel, illetve vagyonjogi kérdésekkel kapcsolatos, irodánk a legnagyobb szakmai felkészültséggel vállalja ügyének intézését. Keressen bennünket az interneten is, irodánk alapítója rendszeresen publikál családjogi tárgyú értekezéseket.

Mediáció

__________________________________________

Legyen szó párkapcsolati problémákról, válásról, gyermek-elhelyezési-, vagy kapcsolattartási ügyekről, vagy akár munkahelyi konfliktusokról, üzleti problémákról, illetve bűnügyekről, a mediációval szinte minden esetben célba érhetünk. A mediáció egy olyan folyamat, amelynek során egy konfliktusban érintett (ellenérdekű) felek a mediátor (közvetítő) segítségével hatékonyabban tudnak egymással kommunikálni és végső soron problémáikat megoldani. A mediáció az önkéntességen alapul, azaz mindegyik félnek saját beleegyezéséből kell részt vennie a folyamatban, és a mediátor ennek során koordinálja a kommunikációt. Fontos, hogy NEM A MEDIÁTOR OLDJA MEG A PROBLÉMÁT, hanem csak segíti a feleket abban, hogy megértsék egymás helyzetét és tényleges szükségleteiket, majd egymással együttműködve, saját maguk döntsenek sorsukat illetően. A mediáció számottevően kedvezőbb, mint bármely egyéb problémamegoldó fórum, hiszen - olcsóbb (a bírósági, hatósági díjak, illetékek töredéke), - gyorsabb (akár pár héten belül is eredmény tud születni), - rugalmasabb (a felek által javasolt és elfogadott bármely megoldás szóba jöhet). És amit ki kell hangsúlyozni: nem idegenek, hanem saját magunk hozhatunk döntéseket az életünk problémáit illetően! Nincs erőszak, vagy rákényszerítés, nincsenek rossz kompromisszumok és nem kerülgetjük a problémákat! A mediáció során legtöbbször mindegyik fél számára kielégítő megoldás születik! A mediáció során a konfliktusban részt vevő feleknek módjuk nyílik arra, hogy az üggyel kapcsolatos gondolataikat megszakítás nélkül előadhassák, utána a problémákat közösen kigyűjtsék, elemezzék (brainstorming), majd a megoldási lehetőségeket közösen kialakítsák. A mediátor mindig nyitott, reflexív és rugalmas, ugyanakkor elfogulatlan, pártatlan és kreatív. Bíróságtól, rendőrségtől, gyámhivataltól ilyeneket ne várjunk el! Ki kell hangsúlyoznom, hogy elsősorban nem egyezséget kell kötni, hanem olyan „WIN-WIN” helyzeteket szeretnénk teremteni, amelynek során mindegyik fél „győztesként” tud távozni. Lehet, hogy nem minden helyzetben megoldás a mediáció, de minden megoldáshoz vezető úton mediációt is kell alkalmazni. Ajánlom tehát mindenkinek, aki hisz a civilizált konfliktuskezelésben, hisz abban, hogy a jó kommunikáció a probléma megoldásának előszobája!